Zakład Usług Technicznych PROFIT s.c. z siedzibą w Lesznie funkcjonuje od roku 1992, oferując swoim Klientom usługi z zakresu projektowania i realizacji inwestycji budowlanych w branży instalacji i sieci sanitarnych. Najwyższym priorytetem w działalności Przedsiębiorstwa jest spełnienie wszystkich wymagań Klientów i dążenie do ciągłego zwiększenia ich zadowolenia z oferowanych wyrobów i usług.  Aby temu sprostać, Przedsiębiorstwo wprowadziło i doskonali System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Ponadto posiadamy uprawnienia niezbędne do wytwarzania rurociągów przemysłowych wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.